Hỗ trợ | Máy quét-SCANNER

Vui lòng cho biết các tiện ích của máy scan ?

Máy Scanner (máy quét) là một thiết bị có khả năng quét, sao chụp lại các trang giấy(hình ảnh,sách báo, tài liệu, văn bản…)và đưa vào máy tính để lưu,xử lý chúng dưới dạng các file ảnh kỹ thuật số. Máy Scanner giúp cho việc sao lưu, truyền tải thông tin một cách nhanh chóng, dễ dàng, tiết kiệm thời gian, tăng hiệu quả công việc.