Trang Chủ >> Nguồn lưu điện-Ắc quy >>> Ắc quy EAGLE

 • Mã số: 28408611
  Ắc quy chì axit kiểu kín SLA. Dung lượng: 5Ah. Điện thế: 6V
  Giá: 169.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28402601
  Ắc quy chì axit kiểu kín SLA. Dung lượng: 7Ah. Điện thế: 6V
  Giá: 260.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28407069
  Ắc quy chì axit kiểu kín SLA. Dung lượng: 10Ah. Điện thế: 6V
  Giá: 299.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28407113
  Ắc quy chì axit kiểu kín SLA. Dung lượng: 12Ah. Điện thế: 6V
  Giá: 338.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28408236
  Ắc quy chì axit kiểu kín SLA. Dung lượng: 5Ah. Điện thế: 12V
  Giá: 299.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28408022
  Ắc quy chì axit kiểu kín SLA. Dung lượng: 7.2Ah. Điện thế: 12V
  Giá: 325.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28406645
  Ắc quy chì axit kiểu kín SLA. Dung lượng: 7.5Ah. Điện thế: 12V
  Giá: 364.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28401854
  Ắc quy chì axit kiểu kín SLA. Dung lượng: 9Ah. Điện thế: 12V
  Giá: 429.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28404472
  Ắc quy chì axit kiểu kín SLA. Dung lượng: 12Ah. Điện thế: 12V
  Giá: 598.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28403772
  Ắc quy chì axit kiểu kín SLA. Dung lượng: 18Ah. Điện thế: 12V
  Giá: 923.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28408317
  Ắc quy chì axit kiểu kín SLA. Dung lượng: 20Ah. Điện thế: 12V
  Giá: 962.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28408980
  Ắc quy chì axit kiểu kín SLA. Dung lượng: 33Ah. Điện thế: 12V
  Giá: 1.807.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Ắc quy 12V-33Ah EAGLE EG33-12Tặng ngay 50.000 đồng
 • Mã số: 28408753
  Ắc quy chì axit kiểu kín SLA. Dung lượng: 40Ah. Điện thế: 12V
  Giá: 2.132.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Ắc quy 12V-40Ah EAGLE EG40-12Tặng ngay 50.000 đồng
 • Mã số: 28404525
  Ắc quy chì axit kiểu kín SLA. Dung lượng: 65Ah. Điện thế: 12V
  Giá: 3.185.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Ắc quy 12V-65Ah EAGLE EG65-12Tặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 28405676
  Ắc quy chì axit kiểu kín SLA. Dung lượng: 75Ah. Điện thế: 12V
  Giá: 3.653.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Ắc quy 12V-75Ah EAGLE EG75-12Tặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 28403925
  Ắc quy chì axit kiểu kín SLA. Dung lượng: 100Ah. Điện thế: 12V
  Giá: 4.745.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Ắc quy 12V-100Ah EAGLE EG100-12/BTặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 28402857
  Ắc quy chì axit kiểu kín SLA. Dung lượng: 150Ah. Điện thế: 12V
  Giá: 6.372.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Ắc quy 12V-150Ah EAGLE EG150-12/ATặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 28402352
  Ắc quy chì axit kiểu kín SLA. Dung lượng: 200Ah. Điện thế: 12V
  Giá: 7.992.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Ắc quy 12V-200Ah EAGLE EG200-12Tặng ngay 100.000 đồng
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU