Hỗ trợ kinh doanh

Ms. Linh: 0918 489 013
Ms. Tuyết: 0915 762 088
Ms. Vân: 0914 801 001
Ms. Oanh: 0918 489 023
Ms. Quỳnh: 028-7300 1535
Ms. Thảo: 028-3588 6355
Ms. Lê: 0916 514 469
Ms. Nhi: 0918 891 771

Chăm sóc khách hàng

0916 287 068

Trang Chủ >> Thiết bị chống sét >>> Kim thu sét

 • Mã số: 38010001
  Bán kính bảo vệ: 57 mét. Dòng sét chịu được: 200kA. Chất...
  Giá: 9.100.000 VND
   
  Kim thu sét INGESCO PDC 2.1Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 38010002
  Bao gồm 01 đầu kim thu sét cực lớn và 03 đầu kim thu sét. Bán...
  Giá: 12.350.000 VND
   
  Kim thu sét INGESCO PDC 3.1Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 38010003
  Bao gồm 01 đầu kim thu sét cực lớn và 09 đầu kim thu sét tích...
  Giá: 16.250.000 VND
   
  Kim thu sét INGESCO PDC 3.3Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 38010004
  Bao gồm 01 đầu kim thu sét cực lớn và 12 đầu kim thu sét tích...
  Giá: 18.850.000 VND
   
  Kim thu sét INGESCO PDC 4.3Tặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 38010005
  Bao gồm 01 đầu kim thu sét cực lớn và 15 đầu kim thu sét tích...
  Giá: 20.150.000 VND
   
  Kim thu sét INGESCO PDC 5.3Tặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 38010006
  Bao gồm 01 đầu kim thu sét cực lớn và 18 đầu kim thu sét tích...
  Giá: 21.450.000 VND
   
  Kim thu sét INGESCO PDC 6.3Tặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 38010007
  Bao gồm 01 đầu kim thu sét cực lớn và 24 đầu kim thu sét tích...
  Giá: 48.750.000 VND
   
  Kim thu sét INGESCO PDC 6.4Tặng ngay 1.000.000 đồng
 • Mã số: 38010008
  Bán kính bảo vệ: 75 mét. Dòng sét chịu được: 200kA. Chất...
  Giá: 13.650.000 VND
   
  Kim thu sét INGESCO PDC E15Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 38010009
  Bán kính bảo vệ: 80 mét. Dòng sét chịu được: 200kA. Chất...
  Giá: 15.600.000 VND
   
  Kim thu sét INGESCO PDC E30Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 38010010
  Bán kính bảo vệ: 105 mét. Dòng sét chịu được: 200kA. Chất...
  Giá: 17.550.000 VND
   
  Kim thu sét INGESCO PDC E45Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 38010011
  Bán kính bảo vệ: 120 mét. Dòng sét chịu được: 200kA. Chất...
  Giá: 21.450.000 VND
   
  Kim thu sét INGESCO PDC E60Tặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 38010012
  Dùng để theo dõi đếm số lần sét đánh. Cho biết hệ thống...
  Giá: 5.200.000 VND
   
  Thiết bị đếm sét INGESCO CDR-UniversalTặng ngay 200.000 đồng
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU