Trang Chủ >> Máy chiếu-Projector >> Máy chiếu EPSON

 • Mã số: 10901
  Cường độ sáng trắng: 3.300 Ansi Lumens. Độ phân giải thực:...
  Giá: 8.080.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-S41
  Máy chiếu EPSON EB-S41Tặng Balo cao cấp...
 • Mã số: 10902
  Cường độ sáng trắng: 3200 Ansi Lumens. Độ phân giải thực:...
  Giá: 8.360.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-S05
  Máy chiếu EPSON EB-S05Tặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 10903
  Cường độ sáng: 3,300 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: 9.480.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-X05
  Máy chiếu EPSON EB-X05Tặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 10904
  Cường độ sáng trắng, màu: 3300 Ansi Lumens. Độ phân giải...
  Giá: 10.860.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-X400
  Máy chiếu EPSON EB-X400Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10905
  Cường độ sáng: 3.200 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: 11.770.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-X31
  Máy chiếu EPSON EB-X31Tặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 10906
  Cường độ sáng: 3.600 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: 13.750.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-X36
  Máy chiếu EPSON EB-X36Tặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 10907
  Cường độ sáng: 3,600 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: 11.550.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-X41
  Máy chiếu EPSON EB-X41Tặng Balo cao cấp...
 • Mã số: 10908
  Cường độ sáng: 3.000 Ansi Lumens Độ phân giải thực:...
  Giá: 11.880.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-W28
  Máy chiếu EPSON EB-W28Tặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 10909
  Cường độ sáng trắng: 3,200 Ansi Lumens. Độ phân giải thực:...
  Giá: 14.300.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-W31
  Máy chiếu EPSON EB-W31Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10910
  Cường độ sáng: 3500 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WXGA (1280...
  Giá: 14.080.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-W39
  Máy chiếu EPSON EB-W39Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10920
  Cường độ sáng: 3.000 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: 14.300.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-955WH
  Máy chiếu EPSON EB-955WHTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10926
  Cường độ sáng: 3.000 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: 14.300.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-U04
  Máy chiếu EPSON EB-U04Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10927
  Cường độ sáng: 3,600 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: 18.260.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu không dây EPSON EB-U42
  Máy chiếu không dây EPSON EB-U42Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10928
  Cường độ sáng: 3.200 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: 18.920.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-U32
  Máy chiếu EPSON EB-U32Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10932
  Cường độ sáng: 3.200 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: 18.150.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu gần EPSON EB-530
  Máy chiếu gần EPSON EB-530Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10933
  Cường độ sáng: 4.200 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: 16.830.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-1930
  Máy chiếu EPSON EB-1930Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10934
  Cường độ chiếu sáng: 4,200 Ansi Lumen. Độ phân giải thực:...
  Giá: 16.500.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-2040
  Máy chiếu EPSON EB-2040Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10935
  Cường độ sáng: 4400 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: XGA (1024...
  Giá: 16.060.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-2042
  Máy chiếu EPSON EB-2042Tặng Balo cao cấp...
 • Mã số: 10937
  Cường độ sáng: 2.600 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: 20.680.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-1751
  Máy chiếu EPSON EB-1751Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10938
  Cường độ sáng: 4.200 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: 20.350.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-1935
  Máy chiếu EPSON EB-1935 Tặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 10939
  Cường độ sáng: 5,000 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: 22.880.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-2055
  Máy chiếu EPSON EB-2055Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10940
  ường độ sáng: 5,500 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: XGA (1,024...
  Giá: 26.290.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-2065
  Máy chiếu EPSON EB-2065Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10943
  Cường độ sáng: 4.200 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: 21.450.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-2245U
  Máy chiếu EPSON EB-2245UTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10944
  Cường độ sáng: 4200 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: 22.550.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-2247U
 • Mã số: 10945
  Cường độ sáng: 5,000 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: 26.950.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-2255U
  Máy chiếu EPSON EB-2255UTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10946
  Cường độ sáng: 5,500 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: 32.890.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-2265U
  Máy chiếu EPSON EB-2265UTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10952
  Cường độ sáng: 4.200 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: 21.890.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-1945W
  Máy chiếu EPSON EB-1945WTặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 10953
  Cường độ sáng: 5.000 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: 26.180.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu không dây EPSON EB-1965
  Máy chiếu không dây EPSON EB-1965Tặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 10954
  Cường độ sáng: 3200 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WXGA (1280...
  Giá: 22.990.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu không dây EPSON EB-1781W
 • Mã số: 10955
  Máy chiếu Siêu mỏng Cường độ chiếu sáng: 3.000 Ansi Lumens
  Giá: 25.080.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu không dây EPSON EB-1776W
  Máy chiếu không dây EPSON EB-1776WTặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 10956
  Cường độ sáng: 4.200 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: 21.450.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-2140W
  Máy chiếu EPSON EB-2140WTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10957
  Cường độ sáng: 5,000 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: 25.080.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-2155W
  Máy chiếu EPSON EB-2155WTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10958
  Cường độ sáng: 5,500 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WXGA,...
  Giá: 29.700.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-2165W
  Máy chiếu EPSON EB-2165WTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10959
  Cường độ sáng: 3.000 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: 17.380.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu Home Theater 3D Full HD EPSON EH-TW570
  Máy chiếu Home Theater 3D Full HD EPSON EH-TW570Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10960
  Cường độ sáng: 3100 Lumen. Độ phân giải thực: Full HD 1080p,...
  Giá: 18.480.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu không dây EPSON TW650
  Máy chiếu không dây EPSON TW650Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10961
  Độ phân giải thực: 1080p Full HD (1920x1080). Độ tương phản:...
  Giá: 23.650.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu Home Theater 3D Full HD EPSON EH-TW5200
 • Mã số: 10962
  Cường độ sáng trắng: 2,200 Ansi Lumens. Độ phân giải thực:...
  Giá: 22.000.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu Home Theater 3D Full HD EPSON EH-TW5350
  Máy chiếu Home Theater 3D Full HD EPSON EH-TW5350Tặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 10963
  Cường độ sáng trắng: 3,000 Ansi Lumens. Độ phân giải thực:...
  Giá: 38.720.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu Home Theater 3D Full HD EPSON EH-TW6700
 • Mã số: 10964
  Cường độ sáng: 2,400 Ansi Lumens Độ phân giải thực: 1080p...
  Giá: 47.300.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu Home Theater 3D Full HD EPSON EH-TW8200
 • Mã số: 10967
  Cường độ sáng: 3.400 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: 19.250.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu gần EPSON EB-535W
  Máy chiếu gần EPSON EB-535WTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10968
  Cường độ sáng: 3.300 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: 26.290.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu gần EPSON EB-585W
 • Mã số: 10970
  Cường độ sáng: 3.400 Ansi Lumens Độ phân giải thực:...
  Giá: 26.180.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu gần EPSON EB-536Wi
  Máy chiếu gần EPSON EB-536WiTặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 10971
  Cường độ sáng: 2.700 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: 28.080.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu gần EPSON EB-575Wi
  Máy chiếu gần EPSON EB-575WiTặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 10972
  Cường độ sáng: 3.300 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: 35.316.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu gần EPSON EB-585Wi
  Máy chiếu gần EPSON EB-585WiTặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 10973
  Cường độ sáng: 3.300 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: 38.880.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu gần EPSON EB-595Wi
  Máy chiếu gần EPSON EB-595WiTặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 10974
  Cường độ sáng: 3.300 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: 45.360.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu gần EPSON EB-1430Wi
 • Mã số: 10977
  Cường độ sáng: 6,500 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: 75.240.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-G7100
 • Mã số: 10978
  Cường độ sáng: 5,500 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: 89.100.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-G7400U
 • Mã số: 10979
  Cường độ sáng: 8000 Ansi Lumens. Bóng đèn: 400W UHE, tuổi thọ...
  Giá: 95.700.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-G7805
 • Mã số: 10980
  Cường độ sáng: 6,500 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: 95.700.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-G7000W
 • Mã số: 10981
  Cường độ sáng: 7500 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: 115.500.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-G7200W
 • Mã số: 10982
  Cường độ sáng: 7000 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: 126.500.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-G7905U
 • Mã số: 10984
  Kết nối không dây giữa máy chiếu và máy tính
  Giá: 1.875.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | USB Wireless EPSON ELPAP07
  USB Wireless EPSON ELPAP07Tặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 10985
  Kết nối không dây giữa máy chiếu và máy tính
  Giá: 2.125.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON | USB Wireless EPSON ELPAP10
  USB Wireless EPSON ELPAP10Tặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 11011
  Cường độ sáng: 3.000 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-W04
 • Mã số: 11013
  Cường độ sáng: 5.200 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-4650
 • Mã số: 11014
  Cường độ sáng: 3.200 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu gần EPSON EB-580
 • Mã số: 11015
  Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch CMOS Độ phân giải: XGA (1,024 x...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu DOCUMENT CAMERA EPSON ELPDC06
 • Mã số: 11016
  Cường độ sáng: 2.500 Ansi Lumens Độ phân giải thực: 1080p...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu Home 3D Full HD EPSON EH-TW6600
 • Mã số: 11017
  Cảm biến hình ảnh: 1/4 inch CMOS Độ phân giải: WXGA (1280 x...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu DOCUMENT CAMERA EPSON ELPDC11
 • Mã số: 11018
  Cảm biến hình ảnh: 1/2.7 inch CMOS Độ phân giải: 1080p...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu DOCUMENT CAMERA EPSON ELPDC20
 • Mã số: 11019
  Bút tương tác điều khiển, hỗ trợ giáo dục và doanh nghiệp ...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EPSON | Bút tương tác điều khiển EPSON ELPIU01
 • Mã số: 11027
  Cường độ sáng: 5.000 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-1975W
 • Mã số: 11028
  Cường độ sáng: 4.400 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-1980WU
 • Mã số: 11029
  Cường độ sáng: 4.800 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-1985WU
 • Mã số: 11030
  Cường độ sáng: 6.500 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-G6150
 • Mã số: 11031
  Cường độ sáng: 7.000 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-G6800
 • Mã số: 11032
  Cường độ sáng: 5.500 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-G6070W
 • Mã số: 11033
  Cường độ sáng: 6.500 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA (1024...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-G6270W
 • Mã số: 11034
  Cường độ sáng: 5.200 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-G6570WU
 • Mã số: 11035
  Cường độ sáng: 6.000 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-G6770WU
 • Mã số: 11036
  Cường độ sáng: 6.000 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-G6970WU
 • Mã số: 11037
  Cường độ sáng: 8.000 Ansi Lumen Độ phân giải thực: XGA (1,024...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-Z8150
 • Mã số: 11038
  Cường độ sáng: 10,000 Ansi Lumen Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-Z10000
 • Mã số: 11039
  Cường độ sáng: 10,000 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-Z10000U
 • Mã số: 11040
  Cường độ sáng: 10,000 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-Z10005U
 • Mã số: 11041
  Cường độ sáng: 8.700 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA (1024...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-Z9870
 • Mã số: 11042
  Cường độ sáng: 11000 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA (1024...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-Z11000
 • Mã số: 11043
  Cường độ sáng: 11000 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA (1024...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-Z11005
 • Mã số: 11044
  Cường độ sáng: 8300 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WXGA (1280...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-Z9800W
 • Mã số: 11045
  Cường độ sáng: 9200 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WXGA (1280...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-Z9900W
 • Mã số: 11046
  Cường độ sáng: 11000 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-Z11000W
 • Mã số: 11047
  Cường độ sáng: 8,700 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-Z9870U
 • Mã số: 11048
  Cường độ sáng: 8700 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-Z9875U
 • Mã số: 910911
  Cường độ chiếu sáng: 3.500 – 2.450 Lumen. Độ phân giải: XGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB965H
 • Mã số: 910923
  Cường độ sáng: 2.700 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu EPSON EB-97H
 • Mã số: 910924
  Cường độ chiếu sáng: 3.000 Ansi Lumens Độ phân giải: xGA 1024...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EPSON | Máy chiếu không dây EPSON EB-98H
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU