Hỗ trợ kinh doanh

Ms. Oanh : 0918 489 023
Ms. Linh : 0918 489 013
Ms. Lê : 0916 514 469
Ms. Trang : 0918 489 016
Ms. Tuyết : 0915 762 088
Ms. Thảo : 028-3588 6355
Ms. Huệ : 0916 945 769
Ms. Phước : 0919 783 088

Hỗ trợ bảo hành kỹ thuật

(028) 73 00 20 49

Chăm sóc khách hàng

0916 287 068

Trang Chủ >> Máy quét-SCANNER >> Máy Scanner EPSON

 • Mã số: 9901
  Độ phân giải: 4800 x 4800 dpi Tốc độ quét: 12 giây/ trang
  Giá: 2.220.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON PER-V39
 • Mã số: 9902
  Tốc độ quét: 11 giây (trắng/ đen, A4, 300 dpi); 14 giây (24 bit...
  Giá: 3.160.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON Perfection V370
  Máy quét màu EPSON Perfection V370Tặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 9903
  Tốc độ quét: 18 giây/ trang A4 đen, 18 giây/ trang A4 màu
  Giá: 8.860.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON PER-V600 Photo
 • Mã số: 9904
  Tốc độ quét: 11 giây/ trang A4 đen, 14 giây/ trang A4 màu
  Giá: 16.860.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON PER-V700 Photo
 • Mã số: 9905
  Tốc độ quét: 30 trang/ phút, trắng/ đen; 30 trang/ phút (màu)
  Giá: 9.000.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON DS520
  Máy quét màu EPSON DS520Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 9906
  Tốc độ quét: 35 trang/ phút (trắng/ đen); 70 trang/ phút (màu)
  Giá: 8.750.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON DS530
  Máy quét màu EPSON DS530Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 9907
  Tốc độ quét: 1 mặt 25 trang A4/ phút, 2 mặt 10 trang A4/ phút
  Giá: 10.320.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON DS1630
  Máy quét màu EPSON DS1630Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 9908
  Tốc độ quét: 18 trang A4 đen/ 1 phút, 12 trang màu A4/ 1 phút
  Giá: 10.650.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON GT-1500
 • Mã số: 9909
  Tốc độ quét: 27 trang A4 đen/ 1 phút, 11 trang màu A4/ 1 phút
  Giá: 17.350.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON GT-2500
  Máy quét màu EPSON GT-2500 Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 9910
  Tốc độ quét: 1 mặt 25 trang A4 đen/ 1 phút, 2 mặt 50 trang A4...
  Giá: 15.550.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét EPSON GT-S55
 • Mã số: 9914
  Tốc độ quét: 1 mặt 40 trang A4 đen/ 1 phút, 2 mặt 80 trang A4...
  Giá: 23.950.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét EPSON GT-S85
 • Mã số: 9915
  Tốc độ quét: 25 trang/ phút (trắng/ đen, A4, 200 dpi); 25 trang/...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON DS6500
 • Mã số: 9916
  Tốc độ quét: 40 trang/ phút (trắng/ đen, A4, 200 dpi); 40 trang/...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON DS7500
 • Mã số: 9917
  Tốc độ quét: 4 trang/ giây (trắng/ đen), 4 trang/ giây (màu)
  Giá: 41.590.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON DS50000
  Máy quét màu EPSON DS50000Tặng ngay 400.000 đồng
 • Mã số: 9918
  Tốc độ quét: 40 trang/ phút (một mặt), 80 hình/ phút (2 mặt 1...
  Giá: 79.990.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON DS60000
  Máy quét màu EPSON DS60000Tặng ngay 400.000 đồng
 • Mã số: 9919
  Tốc độ quét: 70 trang/ phút (một mặt), 140 hình/ phút (2 mặt 1...
  Giá: 112.550.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON DS70000
 • Mã số: 9920
  Tốc độ quét: 7 giây/ trang (trắng/ đen, màu) Độ phân giải:...
  Giá: 119.520.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON Expression 11000XL
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU