Trang Chủ >> Nguồn lưu điện-Ắc quy >>> Nguồn lưu điện UPS ARES

 • Mã số: 28050001
  Công suất: 650VA/390W, công nghệ OFFLINE cải tiến, ổn áp tự...
  Giá: 1.038.400 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Nguồn lưu điện UPS ARES AR265iTặng ngay 50.000 đồng
 • Mã số: 28050041
  Bộ lưu điện tự động điều chỉnh điện áp (AVR). Công...
  Giá: Vui lòng gọi
  (Đã bao gồm VAT)
  Nguồn lưu điện UPS ARES AR265UTặng ngay 50.000 đồng
 • Mã số: 28050002
  Công suất: 1200VA/720W. Công nghệ: OFFLINE cải tiến, ổn áp tự...
  Giá: 2.466.200 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Nguồn lưu điện UPS ARES AR2120Tặng ngay 50.000 đồng
 • Mã số: 28050043
  Công nghệ OFFLINE cải tiến. Chức năng ổn áp tự động AVR...
  Giá: Vui lòng gọi
  (Đã bao gồm VAT)
  Nguồn lưu điện UPS ARES AR2150 (110VAC)Tặng ngay100.000 đồng
 • Mã số: 28050025
  Công suất: 2000VA/ 1200W, công nghệ: LINE INTERACTIVE, ổn áp tự...
  Giá: 3.894.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Nguồn lưu điện USP ARES AR2200Tặng ngay100.000 đồng
 • Mã số: 28050026
  Công suất: 1000VA/800W. Công nghệ LINE INTERACTIVE, sóng SINE chuẩn
  Giá: 4.307.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Nguồn lưu điện UPS ARES AR610Tặng ngay100.000 đồng
 • Mã số: 28050057
  Công suất: 1500VA/ 1200W. Công nghệ: Line interactive
  Giá: Vui lòng gọi
  (Đã bao gồm VAT)
  Nguồn lưu điện UPS ARES AR615Tặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 28050027
  Công suất 2000VA/1600W. Công nghệ LINE INTERACTIVE, tự động sạc...
  Giá: 5.888.200 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Nguồn lưu điện UPS ARES AR620Tặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 28050028
  Công suất 3000VA/2400W. Ắc quy khô, kín khí 4x12V/9AH, sóng Sine...
  Giá: 8.248.200 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Nguồn lưu điện UPS ARES AR630Tặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 28050029
  Công suất 1000VA/800W. Công nghệ LINE INTERACTIVE. Ắc quy gắn ngoài
  Giá: 3.953.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Nguồn lưu điện UPS ARES AR610HTặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 28050030
  Công suất 2000VA/1600W. Sóng Sine chuẩn. Ắc quy gắn ngoài...
  Giá: 5.534.200 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Nguồn lưu điện UPS ARES AR620HTặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 28050031
  Công suất 3000VA/2400W. Ắc quy gắn ngoài nên có thể mở rộng...
  Giá: 7.729.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Nguồn lưu điện UPS ARES AR630HTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 28050032
  Loại Rack mount (Lắp trên Rack 19 inch). Công suất 2000VA/1600W,...
  Giá: 7.068.200 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Nguồn lưu điện UPS ARES AR620RTTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 28050033
  Lắp trên Rack 19 inch. Công suất 3000VA/2400W. Công nghệ LINE...
  Giá: 9.428.200 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Nguồn lưu điện UPS ARES AR630RTTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 28050006
  Công suất: 1000VA/600W. Công nghệ: LINE INTERACTIVE, ắc quy lắp...
  Giá: 3.658.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Nguồn lưu điện UPS ARES AR210NHTặng ngay100.000 đồng
 • Mã số: 28050007
  Công suất: 2000VA/1200W. Công nghệ: LINE INTERACTIVE, ắc quy lắp...
  Giá: Vui lòng gọi
  (Đã bao gồm VAT)
  Nguồn lưu điện UPS ARES AR220NHTặng ngay100.000 đồng
 • Mã số: 28050008
  Công suất: 3000VA/1800W. Công nghệ: LINE INTERACTIVE, ắc quy lắp...
  Giá: Vui lòng gọi
  (Đã bao gồm VAT)
  Nguồn lưu điện UPS ARES AR230NHTặng ngay100.000 đồng
 • Mã số: 28050044
  Công nghệ INTERACTIVE. Chức năng ổn áp tự động AVR bảo vệ...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 28050009
  Công nghệ: Double Conversion ONLINE. Công suất: 1KVA/900W
  Giá: 7.316.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Nguồn lưu điện UPS ARES AR901IITặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 28050010
  Công nghệ: Double Conversion ONLINE. Công suất: 2KVA/1800W
  Giá: Vui lòng gọi
  (Đã bao gồm VAT)
  Nguồn lưu điện UPS ARES AR902IITặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 28050011
  Công nghệ: Double Conversion ONLINE. Công suất: 3KVA/2700W
  Giá: Vui lòng gọi
  (Đã bao gồm VAT)
  Nguồn lưu điện UPS ARES AR903IITặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 28050019
  Công nghệ: Double Conversion ONLINE. Công suất: 6KVA/5400W, ổn áp...
  Giá: 41.300.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28050020
  Công nghệ: Double Conversion ONLINE. Công suất: 10KVA/9KW, ổn áp...
  Giá: 61.360.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28050012
  Công nghệ: Double Conversion ONLINE. Công suất: 1KVA/900W, ắc quy...
  Giá: 6.844.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Nguồn lưu điện UPS ARES AR901IIHTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 28050013
  Công nghệ: Double Conversion ONLINE. Công suất: 2KVA/1800W, ắc quy...
  Giá: 12.980.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Nguồn lưu điện UPS ARES AR902IIHTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 28050014
  Công nghệ: Double Conversion ONLINE. Công suất: 3KVA/2700W, ắc quy...
  Giá: Vui lòng gọi
  (Đã bao gồm VAT)
  Nguồn lưu điện UPS ARES AR903IIHTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 28050023
  Công nghệ: Double Conversion ONLINE. Công suất: 6KVA/5400W, ổn áp...
  Giá: Vui lòng gọi
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28050024
  Công nghệ: Double Conversion ONLINE. Công suất: 10KVA/9KW, ổn áp...
  Giá: 55.460.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28050015
  Công nghệ: Double Conversion ONLINE. Công suất: 1KVA/900W
  Giá: 9.428.200 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Nguồn lưu điện UPS ARES AR901IIRTTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 28050016
  Công nghệ: Double Conversion ONLINE. Công suất: 2KVA/1800W, ổn áp...
  Giá: 15.930.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Nguồn lưu điện UPS ARES AR902IIRTTặTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 28050017
  Công nghệ: Double Conversion ONLINE. Công suất: 3KVA/2700W, ổn áp...
  Giá: 19.470.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Nguồn lưu điện UPS ARES AR903IIRTTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 28050018
  Công nghệ: Double Conversion ONLINE. Công suất: 6KVA/5400W, ổn áp...
  Giá: 44.840.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28050040
  Công suất 10KVA/9000W. Công nghệ Double Conversion ONLINE, ắc quy...
  Giá: 68.440.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28050060
  Công suất: 500VA/300W. Ắc quy: 2 x 38AH
  Giá: 20.366.800 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Bộ lưu điện UPS Outdoor ARES AR500-OD38AHTặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 28050061
  Công suất: 500VA/300W. Ắc quy: 2 x 120AH
  Giá: 21.664.800 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Bộ lưu điện UPS Outdoor ARES AR500-OD120AHTặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 28050062
  Công suất: 1000VA/600W. Ắc quy: 2 x 38AH
  Giá: 22.715.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Bộ lưu điện UPS Outdoor ARES AR1000-OD38AHTặng ngay 300.000 đồng
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU