Hỗ trợ kinh doanh

Ms. Linh: 0918 489 013
Ms. Tuyết: 0915 762 088
Ms. Nhi: 0918 891 771
Ms. Lê: 0916 514 469
Ms. Oanh: 0918 489 023
Ms. Huệ: 028-7300 1535
Ms. Thảo: 028-3588 6355
Ms. Vân: 0914 801 001

Hỗ trợ bảo hành kỹ thuật

(028) 73 00 20 49

Chăm sóc khách hàng

0916 287 068

Trang Chủ >> Thiết bị mạng >>> SWITCH HP

 • Mã số: 04180105
  Unmanaged Gigabit Ethernet switches, 5 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
  Giá: 1.287.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1420 OfficeConnect 5-port Gigabit Switch JH327ATặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 04180106
  Support 5 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports and PoE+ 32W
  Giá: 2.988.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1420 OfficeConnect 5-port Gigabit PoE+ Switch JH328ATặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 04180001
  8 autosensing 10/100 ports Wall, desktop, and under-table mounting
  Giá: 1.170.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1410-8 Switch - J9661ATặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 04180103
  Ports: 8 autosensing 10/100/1000 ports. Memory and processor: 4 Kb EEPROM...
  Giá: 1.547.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1420-8G Switch JH329ATặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 04180107
  Support 8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports and PoE+ 64W
  Giá: 4.428.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1420 OfficeConnect 8-port Gigabit PoE+ Switch JH330ATặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 04180002
  16 autosensing 10/100 ports Mounts in an EIA-standard 19 inch
  Giá: 1.812.500 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1410-16 Switch-Rackmount Kit - J9662ATặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 04180054
  16 RJ45 autosensing 10/100/1000 ports 24-port 10/100/1000 with two SFP...
  Giá: 3.576.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1420-16G Switch JH016ATặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 04180003
  24 autosensing 10/100 ports Mounts in an EIA-standard 19 in
  Giá: 2.256.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1410-24 Switch (Rackmount Kit) - J9663ATặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 04180104
  Ports: 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports. Memory and processor: 1Mb...
  Giá: 4.188.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1420-24G Switch JG708BTặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 04180055
  24-port 10/100/1000 with two SFP Gigabit ports 24 RJ45 autosensing...
  Giá: 5.508.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1420-24G-2SFP Switch JH017ATặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 04180057
  24-port 10/100/1000 with two SFP Gigabit ports PoE+ model supports 124 W...
  Giá: 10.440.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1420-24G-PoE+ (124W) Switch JH019ATặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 04180056
  24 10/100/1000 ports and 2 fixed 1000/10000 SFP+ ports
  Giá: 10.560.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1420-24G-2SFP+ 10G Uplink Switch JH018ATặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 04180059
  24 RJ45 autosensing 10/100/1000 ports
  Giá: 5.940.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1620-24G Switch JG913ATặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 04180060
  48 RJ45 autosensing 10/100/1000 ports
  Giá: 11.868.000 VND
   
 • Mã số: 04180009
  7 RJ-45 autosensing 10/100 ports + 1 RJ45 10/100/1000 ports
  Giá: 2.200.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Smart-managed HP 1810-8 Switch - J9800ATặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 04180011
  22 RJ-45 autosensing 10/100 ports + 2 10/100/1000 port + 2 SFP
  Giá: 3.660.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Smart-managed HP 1810-24 v2 Switch - J9801ATặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 04180061
  8 10/100/1000 ports PoE/PoE+ available on select models
  Giá: 2.988.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1820-8G Switch J9979ATặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 04180064
  Smart-managed Layer 2 switch with 8 10/100/1000 ports
  Giá: 5.976.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1820-8G-PoE+ (65W) Switch J9982ATặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 04180062
  24 10/100/1000 or 4 SPF 100/1000 Mbps ports depending on configuration
  Giá: 6.828.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1820-24G Switch J9980ATặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 04180065
  12 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 12 RJ-45 autosensing...
  Giá: 10.428.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1820-24G-PoE+(185W) Switch J9983ATặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 04180063
  48 10/100/1000 or 4 SPF 100/1000 Mbps ports depending on configuration
  Giá: 14.220.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1820-48G Switch J9981ATặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 04180066
  24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 24 RJ-45 autosensing...
  Giá: 23.520.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1820-48G-PoE+ (370W) Switch J9984ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180108
  6 RJ-45 1/10GBASE-T ports + 2 Dual Personality SFP+ 1/10GBASE-T ports
  Giá: 24.600.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP OfficeConnect 1850 6XGT and 2XGT/SPF+ Switch JL169ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180109
  24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 2 RJ-45 1/10GBASE-T ports
  Giá: 15.960.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP OfficeConnect 1850 24G 2XGT Switch JL170ATặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 04180111
  12 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 12 RJ-45 autosensing...
  Giá: 21.660.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP OfficeConnect 1850 24G 2XGT PoE+ Switch JL172ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180110
  48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 RJ-45 1/10GBASE-T ports
  Giá: 27.300.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP OfficeConnect 1850 48G 4XGT Switch JL171ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180112
  24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 24 RJ-45 autosensing...
  Giá: 38.040.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP OfficeConnect 1850 48G 4XGT PoE+ Switch JL173ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180098
  8 RJ-45 autosensing 10/100 ports, 2 SFP dual-personality 1000 Mbps ports
  Giá: 3.300.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1910-8 Switch JG536ATặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 04180099
  8 RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports, 2 SFP dual-personality 1000 Mbps ports
  Giá: 5.976.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1910-8-PoE+ (62W) Switch JG537ATặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 04180034
  Fixed Port Web Managed Ethernet Switch. 24 RJ45 Autosensing 10/100 port, 2...
  Giá: 4.248.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1910-24 Switch JG538ATặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 04180067
  24-port PoE+ Fast Ethernet advanced smart managed switch with 180W of PoE...
  Giá: 10.320.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1910-24-PoE+ (180W) Switch JG539ATặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 04180035
  48 RJ45 Autosensing 10/100 port, 2 SFP dual-personality 1000 Mbps port
  Giá: 9.000.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1910-48 Switch JG540ATặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 04180068
  8-port gigabit advanced smart managed switch with 2 GbE SFP ports
  Giá: 4.668.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1920-8G Switch JG920ATặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 04180070
  8 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 PoE+ ports + 2 SFP 1000 Mbps ports
  Giá: 9.240.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1920-8G-PoE+ (180W) Switch JG922ATặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 04180072
  24 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports + 4 SFP 1000 Mbps ports
  Giá: 9.600.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1920-24G Switch JG924ATặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 04180113
  Support 8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports, designed for small businesses
  Giá: 4.428.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1920S 8G Switch JL380ATặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 04180114
  4 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ and 4 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
  Giá: 7.308.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1920S 8G PPoE+ Switch JL383ATặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 04180115
  24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 and 2 SFP 100/1000 Mbps ports
  Giá: 10.440.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1920S 24G 2SFP Switch JL381ATặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 04180116
  12 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ and 12 RJ-45 autosensing 10/100/1000...
  Giá: 15.000.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1920S 24G 2SFP PPoE+ Switch JL384ATặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 04180117
  24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ and 2 SFP 100/1000 Mbps ports
  Giá: 21.480.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1920S 24G 2SFP PoE+ Switch JL385ATặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 04180118
  48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports and 4 SFP 100/1000 Mbps ports
  Giá: 18.600.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1920S 48G 4SFP Switch JL382ATặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 04180119
  24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ and 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000...
  Giá: 28.320.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1920S 48G 4SFP PPoE+ Switch JL386ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180076
  24 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports With 2 SFP+ fixed 1000/10000...
  Giá: 25.680.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1950-24G-2SFP+-2XGT Switch JG960ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180078
  48 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports PoE + With 2 SFP+ fixed...
  Giá: 32.064.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1950-24G-2SFP+-2XGT-PoE+ (370W) Switch JG962ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180077
  48 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports With 2 SFP+ fixed 1000/10000...
  Giá: 38.640.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1950-48G-2SFP+-2XGT Switch JG961ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180079
  48 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports PoE + With 2 SFP+ fixed...
  Giá: 52.200.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1950-48G-2SFP+-2XGT-PoE+ (370W) Switch JG963ATặng ngay 1.000.000 đồng
 • Mã số: 04180036
  8 RJ-45 autosensing 10/100 ports, 2 dual-personality ports; RJ-45 10/100/1000...
  Giá: 6.240.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 2530-8 Switch J9783ATặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 04180037
  8 RJ-45 autosensing 10/100 PoE ports, 2 dual-personality ports; RJ-45...
  Giá: 8.760.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 2530-8-PoE+ Switch J9780ATặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 04180038
  8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports, 2 dual-personality ports; RJ-45...
  Giá: 9.480.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 2530-8G Switch J9777ATặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 04180039
  8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE ports, 2 dual-personality ports; RJ-45...
  Giá: 10.320.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 2530-8G-PoE+ Switch J9774ATặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 04180040
  24 RJ-45 autosensing 10/100 ports, 2 dual-personality ports; RJ-45...
  Giá: 9.480.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 2530-24 Switch J9782ATặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 04180042
  24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports, 4 dual-personality ports; RJ-45...
  Giá: 16.440.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 2530-24G Switch J9776ATặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 04180041
  24 RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports, 2 dual-personality ports; RJ-45...
  Giá: 19.920.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 2530-24-PoE+ Switch J9779ATặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 04180043
  24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE ports, 4 dual-personality ports; RJ-45...
  Giá: 26.640.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 2530-24G-PoE Switch J9773ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180044
  48 RJ-45 autosensing 10/100 ports, 2 fixed Gigabit Ethernet SFP ports (Min 0...
  Giá: 16.680.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 2530-48 Switch J9781ATặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 04180046
  48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports, 4 fixed Gigabit Ethernet SFP ports...
  Giá: 27.480.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 2530-48G Switch J9775ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180045
  48 RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports, 2 fixed Gigabit Ethernet SFP ports...
  Giá: 35.040.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 2530-48-PoE+ Switch J9778ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180047
  48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports, 4 fixed Gigabit Ethernet SFP...
  Giá: 50.280.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 2530-48G-PoE+ Switch J9772ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180080
  20 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 RJ-45 dual-personality 10/100/1000...
  Giá: 35.880.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 2920-24G Switch J9726ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180133
  8 RJ-45 PoE+ autosensing 10/100/1000 ports + 2 SFP/SFP+ 1G/10G ports
  Giá: 21.480.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch JL258ATặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 04180134
  24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP 1G ports
  Giá: 26.280.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 2930F 24G 4SFP Switch JL259ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180136
  24 RJ-45 PoE+ autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP 1G ports
  Giá: 34.680.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 2930F 24G PoE+ 4SFP Switch JL261ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180129
  24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP+ 1/10GbE ports; PHY-less
  Giá: 41.160.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 2930F 24G 4SFP+ Switch JL253ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180131
  24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 4 SFP+ 1/10GbE ports.
  Giá: 49.800.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 04180135
  48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP 1G ports
  Giá: 45.480.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 04180130
  48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP/SFP+ 1G/10G ports
  Giá: 60.600.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 04180137
  48 RJ-45 PoE+ autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP 1G ports
  Giá: 61.080.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 04180132
  48 RJ-45 PoE+ autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP/SFP+ 1G/10G ports
  Giá: 75.720.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 04180156
  24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 1 open stacking module slot
  Giá: 86.640.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 04180158
  24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 1 open stacking module slot
  Giá: 94.080.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 04180157
  48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 1 open stacking module slot
  Giá: 126.480.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 04180159
  48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 1 open stacking module slot
  Giá: 143.400.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 04180161
  40 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 8 RJ-45 1/2.5/5/XGT PoE+ ports
  Giá: 204.000.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 04180160
  16 SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ ports + 1 open stacking module slot
  Giá: 232.560.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 04180085
  24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ ports
  Giá: 46.680.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 5130-24G-4SFP+EI Switch JG932ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180086
  16 SFP 100/1000 Mbps ports + 8 SFP dual-personality ports; 100/1000BaseX or...
  Giá: 66.000.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 5130-24G-SFP-4SFP+EI Switch JG933ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180168
  This JH323A has 24 x 10/100/1000 ports and 4 x GbE SFP slots and 2x 10GbE...
  Giá: 71.868.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP FlexNetwork 5130 24G 4SFP+ 1-slot HI Switch JH323ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180172
  This JG936A has 24 x 10/100/1000 PoE+ enabled ports plus four SFP+ ports
  Giá: 83.160.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 5130-24G-PoE+-4SFP+ EI Switch JG936ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180170
  This JH325A has 24 x 10/100/1000 PoE+ ports and 4 x GbE SFP slots and 2x...
  Giá: 87.360.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP FlexNetwork 5130 24G PoE+ 4SFP+ 1-slot HI Switch JH325ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180087
  48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ ports
  Giá: 76.560.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 5130-48G-4SFP+EI Switch JG934ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180173
  This JG937A has 48 x 10/100/1000 PoE+ enabled ports and 4 x 1GbE / 10GbE SFP+...
  Giá: 103.080.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 04180169
  This JH324A has 48 x 10/100/1000 ports and 4 x GbE SFP slots and 2x 10GbE...
  Giá: 106.320.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 04180171
  This JH326A has 48 x 10/100/1000 PoE+ ports and 4x GbE SFP slots and 2 x...
  Giá: 122.640.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 04180174
  JH145A supports 24 10/100/1000Base-T autosensing Ethernet ports and 4 SFP+...
  Giá: 103.800.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP FlexNetwork 5510 24G 4SFP+ HI 1-slot Switch JH145ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180176
  JH147A supports 24 10/100/1000Base-T autosensing Ethernet PoE ports and 4...
  Giá: 113.160.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP FlexNetwork 5510 24G PoE+ 4SFP+ HI 1-slot Switch JH147ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180178
  JH149A supports 24 x SFP+ Gigabit ports, 4x 10GbE SFP+ ports, and one...
  Giá: 185.508.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 04180175
  JH146A supports 48 10/100/1000Base-T autosensing Ethernet ports and 4 SFP+...
  Giá: 150.900.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 04180177
  JH148A supports 48 10/100/1000Base-T autosensing Ethernet PoE ports and 4...
  Giá: 168.960.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 04180187
  Provides a full-duplex Gigabit solution up to 550m on a Multimode fiber.
  Giá: 6.060.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP X120 1G SFP LC SX Transceiver JD118BTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 04180181
  provides a full-duplex Gigabit solution up to 100m on Category 5 or better...
  Giá: 6.540.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP X121 1G SFP RJ45 T Transceiver J8177CTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 04180101
  1 LC 1000BASE-SX port; Duplex: full only Cable length: 2-550m
  Giá: 6.600.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP X121 1G SFP LC SX Transceiver J4858CTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 04180100
  1 SFP 1000BASE-LX port (IEEE 802.3z Type 1000BASE-LX)
  Giá: 12.960.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP X120 1G SFP LC LX Transceiver JD119BTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 04180179
  Supports data transfer rates up to 1 Gbps with 1310 nm wavelength signaling.
  Giá: 13.200.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP X121 1G SFP LC LX Transceiver J4859CTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 04180185
  Provides 10-Gigabit connectivity up to 400 meters on OM4 multimode fiber.
  Giá: 21.960.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 04180182
  Provides 10-Gigabit connectivity up to 400 meters on OM4 multimode fiber.
  Giá: 30.604.800 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 04180186
  Delivers reliable 10 Gigabit Ethernet connections for 10GBase-LR compliant...
  Giá: 53.280.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 04180183
  Provides 10-Gigabit connectivity up to 10 km on single-mode fiber.
  Giá: 74.400.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 04180180
  Provides 1000Base-ZX throughput up to 70km over single-mode fiber at a...
  Giá: 80.400.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 04180184
  The SFP+ ER Transceiver will transmit 10Gbps over up to 40km using single...
  Giá: 157.092.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 04180188
  HP Aruba 2540 24G 4SFP+ Switch supports 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000...
  Giá: 41.880.000 VND
   
 • Mã số: 04180189
  Aruba 2540 48G 4SFP+ Switch support 48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports +...
  Giá: 61.560.000 VND
   
 • Mã số: 04180190
  Aruba 2540 24G PoE+ (370W) 4SFP+ Switch supports 24 RJ-45 10/100/1000 PoE + 4...
  Giá: 50.640.000 VND
   
 • Mã số: 04180191
  Aruba 2540 48G PoE+ (370W) 4SFP+ Switch supports 48 RJ-45 10/100/1000 PoE + 4...
  Giá: 76.920.000 VND
   
 • Mã số: 04180192
  X361150W AC Power Supply. Power Divice 150 Watt
  Giá: 6.600.000 VND
   
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU