Hỗ trợ kinh doanh

Ms. Linh: 0918 489 013
Ms. Lê: 0916 514 469
Ms. Tuyết: 0915 762 088
Ms. Oanh: 0918 489 023
Ms. Quỳnh: 028-7300 1535
Ms. Thảo: 028-3588 6355
Ms. Vân: 0914 801 001
Ms. Nhi: 0918 891 771

Chăm sóc khách hàng

0916 287 068

Trang Chủ >> Thiết bị mạng >>> SWITCH HP

 • Mã số: 04180114
  4 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ and 4 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
  Giá: 6.948.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1920S 8G PPoE+ Switch JL383ATặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 04180115
  24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 and 2 SFP 100/1000 Mbps ports
  Giá: 9.756.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1920S 24G 2SFP Switch JL381ATặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 04180116
  12 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ and 12 RJ-45 autosensing 10/100/1000...
  Giá: 13.560.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1920S 24G 2SFP PPoE+ Switch JL384ATặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 04180117
  24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ and 2 SFP 100/1000 Mbps ports
  Giá: 19.680.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1920S 24G 2SFP PoE+ Switch JL385ATặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 04180118
  48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports and 4 SFP 100/1000 Mbps ports
  Giá: 15.480.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1920S 48G 4SFP Switch JL382ATặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 04180119
  24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ and 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000...
  Giá: 26.280.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1920S 48G 4SFP PPoE+ Switch JL386ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180076
  24 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports With 2 SFP+ fixed 1000/10000...
  Giá: 15.120.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1950-24G-2SFP+-2XGT Switch JG960ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180078
  48 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports PoE + With 2 SFP+ fixed...
  Giá: 32.064.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1950-24G-2SFP+-2XGT-PoE+ (370W) Switch JG962ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180077
  48 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports With 2 SFP+ fixed 1000/10000...
  Giá: 25.320.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1950-48G-2SFP+-2XGT Switch JG961ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180079
  48 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports PoE + With 2 SFP+ fixed...
  Giá: 52.200.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1950-48G-2SFP+-2XGT-PoE+ (370W) Switch JG963ATặng ngay 1.000.000 đồng
 • Mã số: 04180036
  8 RJ-45 autosensing 10/100 ports, 2 dual-personality ports; RJ-45 10/100/1000...
  Giá: 6.014.400 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 2530-8 Switch J9783ATặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 04180037
  8 RJ-45 autosensing 10/100 PoE ports, 2 dual-personality ports; RJ-45...
  Giá: 7.680.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 2530-8-PoE+ Switch J9780ATặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 04180038
  8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports, 2 dual-personality ports; RJ-45...
  Giá: 7.860.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 2530-8G Switch J9777ATặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 04180039
  8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE ports, 2 dual-personality ports; RJ-45...
  Giá: 9.000.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 2530-8G-PoE+ Switch J9774ATặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 04180040
  24 RJ-45 autosensing 10/100 ports, 2 dual-personality ports; RJ-45...
  Giá: 8.160.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 2530-24 Switch J9782ATặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 04180042
  24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports, 4 dual-personality ports; RJ-45...
  Giá: 12.600.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 2530-24G Switch J9776ATặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 04180041
  24 RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports, 2 dual-personality ports; RJ-45...
  Giá: 18.120.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 2530-24-PoE+ Switch J9779ATặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 04180043
  24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE ports, 4 dual-personality ports; RJ-45...
  Giá: 22.440.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 2530-24G-PoE Switch J9773ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180044
  48 RJ-45 autosensing 10/100 ports, 2 fixed Gigabit Ethernet SFP ports (Min 0...
  Giá: 13.440.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 2530-48 Switch J9781ATặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 04180046
  48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports, 4 fixed Gigabit Ethernet SFP ports...
  Giá: 23.640.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 2530-48G Switch J9775ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180045
  48 RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports, 2 fixed Gigabit Ethernet SFP ports...
  Giá: 30.720.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 2530-48-PoE+ Switch J9778ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180047
  48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports, 4 fixed Gigabit Ethernet SFP...
  Giá: 37.080.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 2530-48G-PoE+ Switch J9772ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180080
  20 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 RJ-45 dual-personality 10/100/1000...
  Giá: 35.772.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 2920-24G Switch J9726ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180133
  8 RJ-45 PoE+ autosensing 10/100/1000 ports + 2 SFP/SFP+ 1G/10G ports
  Giá: 20.040.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch JL258ATặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 04180134
  24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP 1G ports
  Giá: 23.520.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 2930F 24G 4SFP Switch JL259ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180136
  24 RJ-45 PoE+ autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP 1G ports
  Giá: 31.800.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 2930F 24G PoE+ 4SFP Switch JL261ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180129
  24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP+ 1/10GbE ports; PHY-less
  Giá: 37.680.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 2930F 24G 4SFP+ Switch JL253ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180131
  24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 4 SFP+ 1/10GbE ports.
  Giá: 48.996.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 04180135
  48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP 1G ports
  Giá: 41.400.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 04180130
  48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP/SFP+ 1G/10G ports
  Giá: 56.160.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 04180137
  48 RJ-45 PoE+ autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP 1G ports
  Giá: 59.652.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 04180132
  48 RJ-45 PoE+ autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP/SFP+ 1G/10G ports
  Giá: 74.544.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 04180156
  24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 1 open stacking module slot
  Giá: 86.640.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 04180158
  24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 1 open stacking module slot
  Giá: 94.080.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 04180157
  48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 1 open stacking module slot
  Giá: 126.480.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 04180159
  48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 1 open stacking module slot
  Giá: 143.400.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU