Hỗ trợ kinh doanh

Ms. Linh: 0918 489 013
Ms. Nhi: 0918 891 771
Ms. Lê: 0916 514 469
Ms. Tuyết: 0915 762 088
Ms. Oanh: 0918 489 023
Ms. Vân: 0914 801 001
Ms. Thảo: 028-3588 6355
Ms. Vy: 0919 783 088

Chăm sóc khách hàng

0916 287 068

Trang Chủ >> Máy hủy giấy >>> Máy hủy giấy HSM

 • Mã số: 33150001
  Kiểu hủy: Hủy sợi. Công suất hủy: 12 tờ (70gsm/A4). Chống...
  Giá: 3.000.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy hủy giấy HSM Shredstar S10Tặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 33150002
  Kiểu hủy: Hủy sợi. Công suất hủy: 12-14 tờ (70gsm/A4)
  Giá: 5.880.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy hủy giấy HSM SECURIO C14Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 33150003
  Kiểu hủy: Hủy sợi. Công suất hủy: 14-16 tờ (70gsm/A4)
  Giá: 10.320.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy hủy giấy HSM SECURIO C18Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 33150004
  Kiểu hủy: Hủy sợi. Công suất hủy: 16-18 tờ (70gsm/A4)
  Giá: 19.800.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy hủy giấy HSM SECURIO B22Tặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 33150005
  Kiểu hủy: Hủy sợi. ông suất hủy: 22-24 tờ (70gsm/A4)
  Giá: 20.160.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy hủy giấy HSM SECURIO B24Tặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 33150010
  Kiểu hủy: Hủy vụn. Công suất hủy: 10-12 tờ (70gsm/A4)
  Giá: 21.000.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy hủy giấy HSM SECURIO AF150Tặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 33150006
  Kiểu hủy: Hủy sợi. Công suất hủy: 22-24 tờ (70gsm/A4)
  Giá: 26.400.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy hủy giấy HSM SECURIO B32Tặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 33150007
  Kiểu hủy: Hủy sợi. Công suất hủy: 28-30 tờ (70gsm/A4)
  Giá: 34.200.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy hủy giấy HSM SECURIO B34Tặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 33150008
  Kiểu hủy: Hủy sợi. Công suất hủy: 30-32 tờ (70gsm/A4)
  Giá: 39.840.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy hủy giấy HSM SECURIO B35Tặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 33150009
  Kiểu hủy: Hủy sợi. Công suất hủy: 40-42 tờ (70gsm/A4)
  Giá: 72.000.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy hủy giấy HSM SECURIO P36iTặng ngay 500.000 đồng
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU