Trang Chủ >> Máy chiếu-Projector >>> Máy chiếu EIKI

 • Mã số: 10220001
  Cường độ sáng: 3,000 Lumens Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10220002
  Cường độ sáng: 3,500 Lumens Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10220003
  Cường độ sáng: 4,000 Lumens Độ phân giải: 1280 x 800
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10220010
  Cường độ sáng: 3,000 ANSI Lumens Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10220013
  Cường độ sáng: 3,300 ANSI Lumens Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10220004
  Cường độ sáng: 4,000 Lumens Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10220005
  Cường độ sáng: 4,600 ANSI Lumens Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10220007
  Cường độ sáng: 5,100 ANSI Lumens Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10220008
  Cường độ sáng: 5,500 ANSI Lumens Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10220009
  Cường độ sáng: 5,600 ANSI Lumens Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10220006
  Cường độ sáng: 4,700 ANSI Lumens Độ phân giải: WUXGA (1920 x...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10220011
  Cường độ sáng: 3,000 ANSI Lumens Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10220012
  Cường độ sáng: 3,100 ANSI Lumens Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10220030
  Cường độ sáng: 3.300 ANSI Lumens Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10220014
  Cường độ sáng: 5,000 ANSI Lumens Độ phân giải: WUXGA (1920 x...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10220029
  Cường độ sáng: 5,000 ANSI Lumens Độ phân giải: WUXGA (1920 x...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10220015
  Cường độ sáng: 5,000 ANSI Lumens Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10220016
  Cường độ sáng: 5,000 ANSI Lumens Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10220017
  Cường độ sáng: 5.500 ANSI Lumens Độ phân giải: WXGA (1280x800)
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10220018
  Cường độ sáng: 5.500 ANSI Lumens Độ phân giải: WXGA (1280x800)
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10220019
  Cường độ sáng: 6,000 ANSI Lumens Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10220020
  Cường độ sáng: 6,000 ANSI Lumens Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10220021
  Cường độ sáng: 7,000 ANSI Lumens Độ phân giải: 1080P (1920 x...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10220022
  Cường độ sáng: 8,000 ANSI Lumens Độ phân giải: 1080P (1920 x...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10220023
  Cường độ sáng: 8,000 ANSI Lumens Độ phân giải: WUXGA (1920 x...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10220024
  Cường độ sáng: 8,500 ANSI Lumens Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10220025
  Cường độ sáng: 10,000 ANSI Lumens Độ phân giải: 2K (2048 x 1080)
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10220026
  Cường độ sáng: 14,000 ANSI Lumens Độ phân giải: WUXGA (1920 x...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10220027
  Cường độ sáng: 15,000 ANSI Lumens Độ phân giải: 2K (2048 x...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10220028
  Cường độ sáng: 16,000 ANSI Lumens Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Giá: Vui lòng gọi
   
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU