Trang Chủ >> Máy chiếu-Projector >>> Máy chiếu Canon

 • Mã số: 10282382
  Công nghệ trình chiếu DLP-3D Link ready. Độ phân giải 1024x768...
  Giá: 15.290.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy chiếu Canon LV-X320Tặng Bút trình chiếu...
 • Mã số: 10282914
  Công nghệ trình chiếu DLP-3D Link ready. Cường độ chiếu sáng...
  Giá: 16.500.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy chiếu Canon LV-WX320Tặng Bút trình chiếu...
 • Mã số: 10283500
  Công nghệ trình chiếu DLP-3D Link ready. Độ phân giải 1024x768...
  Giá: 23.540.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 10283903
  Công nghệ trình chiếu DLP-3D Link ready. Cường độ chiếu sáng...
  Giá: 25.300.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy chiếu Canon LV-X420Tặng Bút trình chiếu...
 • Mã số: 10286275
  Công nghệ trình chiếu DLP-3D Link ready. Cường độ chiếu sáng...
  Giá: 27.830.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 10287699
  Công nghệ trình chiếu DLP-3D Link ready. Cường độ chiếu sáng...
  Giá: 33.000.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy chiếu Canon LV-HD420Tặng Bút trình chiếu...
 • Mã số: 10282387
  Công nghệ trình chiếu DLP-3D Link ready. Cường độ chiếu sáng...
  Giá: 36.300.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy chiếu Canon LV-WX300USTiTặng Bút trình chiếu...
 • Mã số: 10287017
  Công nghệ trình chiếu DLP. Cường độ chiếu sáng 5000 lumens
  Giá: 51.480.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 10282094
  Công nghệ trình chiếu DLP. Cường độ chiếu sáng 5000 lumens
  Giá: 69.410.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 10283479
  Công nghệ trình chiếu DLP. Cường độ chiếu sáng 5000 lumens
  Giá: 101.233.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 10280358
  Công nghệ trình chiếu LCOS X3. Cường độ chiếu sáng 5800 lumens
  Giá: 138.028.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 10283617
  Công nghệ trình chiếu LCOSx3. Cường độ chiếu sáng 6700 lumens
  Giá: 146.047.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 10288841
  Công nghệ trình chiếu DLP. Cường độ chiếu sáng 5000 lumens
  Giá: 159.500.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 10281839
  Công nghệ trình chiếu LCOS. Cường độ chiếu sáng 5000 lumens.
  Giá: 166.980.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 10289430
  Công nghệ trình chiếu LCOS. Cường độ chiếu sáng 5000 lumens
  Giá: 217.800.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 10280744
  Công nghệ trình chiếu LCOSx3. Cường độ chiếu sáng 5800 lumens
  Giá: 222.365.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 10283310
  Công nghệ trình chiếu LCOSx3. Cường độ chiếu sáng 6600 lumens
  Giá: 248.435.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 10283250
  Công nghệ trình chiếu LCOSx3. Cường độ chiếu sáng 7000 lumens
  Giá: 262.086.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 10284237
  Công nghệ trình chiếu LCOSx3. Cường độ chiếu sáng 5000 lumens
  Giá: 1.408.308.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 10282450
  Công nghệ trình chiếu LCOS (X3). Cường độ chiếu sáng 6000...
  Giá: 2.177.890.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 10284944
  Công nghệ trình chiếu LCOS (X3).Cường độ chiếu sáng 6000 lumens
  Giá: 2.177.989.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU