Hỗ trợ kinh doanh

Ms. Linh: 0918 489 013
Ms. Nhi: 0918 891 771
Ms. Lê: 0916 514 469
Ms. Tuyết: 0915 762 088
Ms. Oanh: 0918 489 023
Ms. Vân: 0914 801 001
Ms. Thảo: 028-3588 6355
Ms. Vy: 0919 783 088

Chăm sóc khách hàng

0916 287 068

Trang Chủ >> Cáp Quang-Máy đo Quang >>> Măng xông quang

 • Mã số: 08020005
  Măng xông quang treo dung lượng 4FO. Bao gồm đầy đủ phụ...
  Giá: 160.000 VND
   
 • Mã số: 08020006
  Măng xông quang treo dung lượng 8FO. Bao gồm đầy đủ phụ...
  Giá: 560.000 VND
   
  Măng xông cáp quang MX-08Tặng ngay 50.000 đồng
 • Mã số: 08020007
  Măng xông quang treo dung lượng 12FO. Bao gồm đầy đủ phụ...
  Giá: 592.000 VND
   
  Măng xông cáp quang MX-12Tặng ngay 50.000 đồng
 • Mã số: 08020008
  Măng xông quang treo dung lượng 24FO. Bao gồm đầy đủ phụ...
  Giá: 656.000 VND
   
  Măng xông cáp quang MX-24Tặng ngay 50.000 đồng
 • Mã số: 08020009
  Măng xông quang treo dung lượng 48FO. Bao gồm đầy đủ phụ...
  Giá: 784.000 VND
   
  Măng xông cáp quang MX-48 Tặng ngay 50.000 đồng
 • Mã số: 08020010
  Măng xông quang treo dung lượng 72FO. Bao gồm đầy đủ phụ...
  Giá: 960.000 VND
   
  Măng xông cáp quang MX-72Tặng ngay 50.000 đồng
 • Mã số: 08020011
  Măng xông quang treo dung lượng 96FO. Bao gồm đầy đủ phụ...
  Giá: 1.056.000 VND
   
  Măng xông cáp quang MX-96Tặng ngay 50.000 đồng
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU