Trang Chủ >> Báo cháy-Báo trộm >>> Báo động TAKEX

 • Mã số: 13308556
  Ceiling mount passive sensor for BUSNET. Coverage: 4m (13ft) spot. Supply...
  Giá: 1.612.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 13301642
  Ceiling mount passive sensor for BUSNET. Coverage: 15m (50ft) x 360°. Supply...
  Giá: 1.612.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 13300513
  Ceiling mount passive sensor for BUSNET. Coverage: 12m (40ft) wide angle....
  Giá: 1.612.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 13304508
  Ceiling mount passive sensor for BUSNET. Coverage: 20m (66ft) vertical...
  Giá: 1.612.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 13303685
  Hỗ trợ 30 địa chỉ/30 thiết bị BUSNET. Mỗi địa chỉ có...
  Giá: 14.105.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU