Trang Chủ >> Nguồn lưu điện-Ắc quy >>> Ắc quy GS

 • Mã số: 28385779
  Dung lượng: 60Ah. Điện thế: 12V. Kích thước: 260 x 173 x 204 (mm)
  Giá: 1.562.500 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28387157
  Loại ắc quy: chì axit. Dung lượng: 60Ah. Điện thế: 12V
  Giá: 1.612.500 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28382115
  Dung lượng: 65Ah. Điện thế: 12V. Kích thước: 260 x 173 x 225 (mm)
  Giá: 1.750.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28383853
  Dung lượng: 65Ah. Điện thế: 12V. Kích thước: 260 x 173 x 225 mm
  Giá: 1.750.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28387981
  Dung lượng: 70Ah. Điện thế: 12V. Kích thước: 260 x 173 x 204 (mm)
  Giá: 1.837.500 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28388679
  Loại ắc quy: chì axit. Dung lượng: 70Ah. Điện thế: 12V
  Giá: 1.850.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28380059
  Dung lượng: 75Ah. Điện thế: 12V. Kích thước: 306 x 173 x 225 (mm)
  Giá: 2.087.500 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28387796
  Dung lượng: 75Ah. Điện thế: 12V. Kích thước: 306 x 173 x 225 (mm)
  Giá: 2.087.500 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28384206
  Dung lượng: 80Ah. Điện thế: 12V. Kích thước: 306 x 173 x 225 (mm)
  Giá: 2.100.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28389153
  Dung lượng: 12V-100Ah. Cần bảo dưỡng, châm nước. Kích...
  Giá: 2.500.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28381987
  Maintenance Required - Cần bảo dưỡng, châm nước. Dung lượng:...
  Giá: 3.100.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28380147
  Ắc quy cần bảo dưỡng, châm nước. Dung lượng: 12V-140Ah
  Giá: 3.425.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28388342
  Maintenance Required - Cần bảo dưỡng, châm nước. Dung lượng:...
  Giá: 3.750.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28382950
  Ắc quy cần bảo dưỡng, châm nước. Dung lượng: 12V-200Ah
  Giá: 4.912.500 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28387615
  Ắc quy cần bảo dưỡng, châm nước. Dung lượng: 210Ah-12V
  Giá: 5.012.500 VND
  (Đã bao gồm VAT)
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU