GIẤY IN NHÃN BROTHER TZe VÀ TZFX

Trang Chủ >> Máy in - Printer >> Máy in nhãn Brother >> GIẤY IN NHÃN BROTHER TZe VÀ TZFX
Mã số:9599
GIẤY IN NHÃN BROTHER TZe VÀ TZFX

GIẤY IN NHÃN BROTHER TZe VÀ TZFX

LOÃI NHÃN

MODEL

ĐẶC TÍNH

ĐƠN GIÁ

(VNĐ)

TZe-6mm

TZe-111

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trong 6mm

255.000

TZe-211

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trắng 6mm

TZe-611

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền vàng 6mm

TZe-315

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ trắng trên nền đen 6mm

TZe-9mm

Tze-121

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trong 9mm

295.000

Tze-221

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trắng 9mm

Tze-421

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền đỏ 9mm

Tze-521

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền xanh dương 9mm

Tze-621

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền vàng 9mm

Tze-721

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền xanh lá 9mm

Tze-222

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đỏ trên nền trắng 9mm

Tze-223

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ xanh trên nền trắng 9mm

Tze-325

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ trắng trên nền đen 9mm

TZe-12mm

Tze-131

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trong 12mm

338.000

Tze-231

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trắng 12mm

Tze-431

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền đỏ 12mm

Tze-531

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền xanh dương 12mm

Tze-631

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền vàng 12mm

Tze-731

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền xanh lá 9mm

Tze-232

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đỏ trên nền trắng 12mm

Tze-233

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ xanh trên nền trắng 12mm

Tze-334

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ vàng trên nền đen 12mm

Tze-335

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ trắng trên nền đen 12mm

Tze-435

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ trắng trên nền đỏ 12mm

Tze-535

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ trắng trên nền xanh 12mm

TZe-18mm

Tze-141

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trong 18mm

430.000

Tze-241

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trắng 18mm

Tze-441

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền đỏ 18mm

Tze-541

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền xanh dương 18mm

Tze-641

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền vàng 18mm

Tze-741

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền xanh lá 18mm

Tze-242

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đỏ trên nền trắng 18mm

Tze-243

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ xanh trên nền trắng 18mm

Tze-344

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ vàng trên nền đen 18mm

Tze-345

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ trắng trên nền đen 18mm

TZe-24mm

Tze-151

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trong 24mm

450.000

Tze-251

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trắng 24mm

Tze-451

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền đỏ 24mm

Tze-551

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền xanh dương 24mm

Tze-651

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền vàng 24mm

Tze-751

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền xanh lá 24mm

Tze-252

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đỏ trên nền trắng 24mm

Tze-253

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ xanh trên nền trắng 24mm

Tze-354

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ vàng trên nền đen 24mm

Tze-355

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ trắng trên nền đen 24mm

Tze-555

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ trắng trên nền xanh 24mm

TZe-36mm

Tze-161

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trong 36mm

530.000

Tze-261

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trắng 36mm

Tze-461

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền đỏ 36mm

Tze-561

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền xanh dương 36mm

Tze-661

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền vàng 36mm

Tze-262

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đỏ trên nền trắng 36mm

Tze-263

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ xanh trên nền trắng 36mm

TZFX-6mm

Tze-FX211

Nhãn TZ siêu dẻo - Chữ đen trên nền trong 6mm

295.000

Tze-FX611

Nhãn TZ siêu dẻo - Chữ đen trên nền vàng 6mm

TZFX-9mm

Tze-FX221

Nhãn TZ siêu dẻo - Chữ đen trên nền trắng 9mm

335.000

Tze-FX621

Nhãn TZ siêu dẻo - Chữ đen trên nền vàng 9mm

TZFX-12mm

Tze-FX231       Nhãn TZ siêu dẻo - Chữ đen trên nền trắng 12mm

Tze-FX631       Nhãn TZ siêu dẻo - Chữ đen trên nền vàng 12mm

Tze-FX731       Nhãn TZ siêu dẻo - Chữ đen trên nền xanh 12mm

Tze-FX431       Nhãn TZ siêu dẻo - Chữ đen trên nền đỏ 12mm        

440.000

TZFX-18mm

Tze-FX241       Nhãn TZ siêu dẻo - Chữ đen trên nền trắng 18mm

Tze-FX641       Nhãn TZ siêu dẻo - Chữ đen trên nền vàng 18mm

Tze-FX741       Nhãn TZ siêu dẻo - Chữ đen trên nền xanh 18mm

Tze-FX441        Nhãn TZ siêu dẻo - Chữ đen trên nền đỏ 18mm        

455.000

TZFX-24mm

Tze-FX251       Nhãn TZ siêu dẻo - Chữ đen trên nền trắng 24mm

Tze-FX651       Nhãn TZ siêu dẻo - Chữ đen trên nền vàng 24mm

Tze-FX751       Nhãn TZ siêu dẻo - Chữ đen trên nền xanh 24mm

Tze-FX451       Nhãn TZ siêu dẻo - Chữ đen trên nền đỏ 24mm           

530.000

TZFX-36mm

Tze-fx261       Nhãn TZ siêu dẻo - Chữ đen trên nền trắng 36mm

Tze-fx661       Nhãn TZ siêu dẻo - Chữ đen trên nền vàng 36mm                

580.000

 

 

Giá: 255.000 VND

Số lượng :

Thêm vào giỏ Mua ngay


Chia se tren Facebook
Sản phẩm liên quan

Tel:(028) 7300 1535
Showroom:92K Nguyễn Thái Sơn - Phường 3 - Q.Gò Vấp - Tp.HCM
Website:www.sieuthivienthong.com
Email:info@sieuthivienthong.com