Hỗ trợ kinh doanh

Ms. Linh : 0918 489 013
Ms. Lê : 0916 514 469
Ms. Nhi : 0918 891 771
Ms. Trang : 0918 489 016
Ms. Tuyết : 0915 762 088
Ms. Huệ : 028-3588 6355
Ms. Thảo : 028-3588 6355
Ms. Oanh : 0918 489 023
Ms. Phước : 0919 783 088

Hỗ trợ bảo hành kỹ thuật

(028) 73 00 20 49

Chăm sóc khách hàng

0916 287 068

Trang Chủ >> Thiết bị ngành bán lẻ >> Máy đếm tiền OUDIS

 • Mã số: 12271
  Đếm được các loại tiền Polymer và Cotton, USD, Euro. Đếm và...
  Giá: 2.250.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy đếm tiền OUDIS | Máy đếm tiền OUDIS 2300C
  Máy đếm tiền OUDIS 2300CTặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 12272
  Đếm tiền Polymer và Cotton, USD, Euro. Đếm và phát hiện tiền...
  Giá: 2.680.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy đếm tiền OUDIS | Máy đếm tiền OUDIS 3900C
  Máy đếm tiền OUDIS 3900CTặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 12273
  Đếm tiền Polymer và Cotton, USD, Euro. Đếm và phát hiện tiền...
  Giá: 3.050.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy đếm tiền OUDIS | Máy đếm tiền OUDIS 5500C
  Máy đếm tiền OUDIS 5500CTặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 12274
  Đếm được các loại tiền Polymer và Cotton, USD, Euro. Tốc độ...
  Giá: 3.150.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy đếm tiền OUDIS | Máy đếm tiền OUDIS 6900A
  Máy đếm tiền OUDIS 6900ATặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 12275
  Đếm tiền Polymer và Cotton, USD, Euro. Đếm và phát hiện tiền...
  Giá: 3.250.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy đếm tiền OUDIS | Máy đếm tiền OUDIS 5200C
  Máy đếm tiền OUDIS 5200CTặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 12276
  Máy đếm tiền siêu bền công nghệ hoàn toàn mới năm 2017.
  Giá: 3.450.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy đếm tiền OUDIS | Máy đếm tiền OUDIS 2019B
  Máy đếm tiền OUDIS 2019B Tặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 12277
  Máy đếm tiền siêu bền công nghệ hoàn toàn mới năm 2017....
  Giá: 3.750.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy đếm tiền OUDIS | Máy đếm tiền OUDIS 2019A
  Máy đếm tiền OUDIS 2019A Tặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 12278
  Máy đếm tiền và kiểm tra các loại tiền giả và siêu giả...
  Giá: 5.280.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy đếm tiền OUDIS | Máy đếm tiền OUDIS 300
 • Mã số: 12279
  Sản phẩm máy đếm tiền mới nhất được áp dụng công nghệ...
  Giá: 5.450.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy đếm tiền OUDIS | Máy đếm tiền OUDIS 8800
 • Mã số: 12280
  Máy đếm tiền cao cấp có chức năng ấn định số cần đếm...
  Giá: 5.750.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy đếm tiền OUDIS | Máy đếm tiền OUDIS 9688
 • Mã số: 12281
  Sản phẩm máy đếm tiền mới nhất được áp dụng công nghệ...
  Giá: 5.850.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy đếm tiền OUDIS | Máy đếm tiền OUDIS 9900
 • Mã số: 12282
  Máy đếm tiền OUDIS 8899A công nghệ mới chuyên dùng trong ngân...
  Giá: 5.850.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy đếm tiền OUDIS | Máy đếm tiền OUDIS 8899A
  Máy đếm tiền OUDIS 8899ATặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 12284
  Máy đếm tiền OUDIS 2990 công nghệ mới chuyên dùng trong ngân...
  Giá: 5.850.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy đếm tiền OUDIS | Máy đếm tiền OUDIS 2990
  Máy đếm tiền OUDIS 2990Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 12285
  Máy đếm tiền siêu chống giả, phát hiện các loại tiền giả...
  Giá: 5.850.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy đếm tiền OUDIS | Máy đếm tiền OUDIS XD-2017A
  Máy đếm tiền OUDIS XD-2017ATặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 12286
  Máy đếm tiền OUDIS 9900A công nghệ mới chuyên dùng trong ngân...
  Giá: 6.850.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy đếm tiền OUDIS | Máy đếm tiền OUDIS 9900A
  Máy đếm tiền OUDIS 9900ATặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 12287
  Máy đếm tiền OUDIS công nghệ mới kiểm tra tiền giả, siêu...
  Giá: 7.250.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy đếm tiền OUDIS | Máy đếm tiền OUDIS 9699A
  Máy đếm tiền OUDIS 9699ATặng ngay 200.000 đồng
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU