Trang Chủ >> Máy chiếu-Projector >> Máy chiếu EIKI

 • Mã số: 11121
  Cường độ sáng: 3,000 Lumens Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EIKI | Máy chiếu EIKI LC-MLX300
 • Mã số: 11122
  Cường độ sáng: 3,500 Lumens Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EIKI | Máy chiếu EIKI LC-MLX350
 • Mã số: 11123
  Cường độ sáng: 4,000 Lumens Độ phân giải: 1280 x 800
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EIKI | Máy chiếu EIKI LC-MLW400
 • Mã số: 11124
  Cường độ sáng: 3,000 ANSI Lumens Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EIKI | Máy chiếu EIKI LC-WAU200
 • Mã số: 11125
  Cường độ sáng: 3,300 ANSI Lumens Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EIKI | Máy chiếu EIKI LC-XAU200
 • Mã số: 11126
  Cường độ sáng: 4,000 Lumens Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EIKI | Máy chiếu EIKI LC-XB250A
 • Mã số: 11127
  Cường độ sáng: 4,600 ANSI Lumens Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EIKI | Máy chiếu EIKI EIP-W4600
 • Mã số: 11128
  Cường độ sáng: 5,100 ANSI Lumens Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EIKI | Máy chiếu EIKI LC-WBS500
 • Mã số: 11129
  Cường độ sáng: 5,500 ANSI Lumens Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EIKI | Máy chiếu EIKI EIP-X5500
 • Mã số: 11120
  Cường độ sáng: 5,600 ANSI Lumens Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EIKI | Máy chiếu EIKI LC-XBS500
 • Mã số: 11131
  Cường độ sáng: 4,700 ANSI Lumens Độ phân giải: WUXGA (1920 x...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EIKI | Máy chiếu EIKI EIP-U4700
 • Mã số: 11132
  Cường độ sáng: 3,000 ANSI Lumens Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EIKI | Máy chiếu EIKI LC-WAU210
 • Mã số: 11133
  Cường độ sáng: 3,100 ANSI Lumens Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EIKI | Máy chiếu EIKI EIP-WSS3100
 • Mã số: 11134
  Cường độ sáng: 3.300 ANSI Lumens Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EIKI | Máy chiếu EIKI LC-XAU210
 • Mã số: 11135
  Cường độ sáng: 5,000 ANSI Lumens Độ phân giải: WUXGA (1920 x...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EIKI | Máy chiếu EIKI LC-WUL100A
 • Mã số: 11136
  Cường độ sáng: 5,000 ANSI Lumens Độ phân giải: WUXGA (1920 x...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EIKI | Máy chiếu EIKI LC-WUL100AL
 • Mã số: 11137
  Cường độ sáng: 5,000 ANSI Lumens Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EIKI | Máy chiếu EIKI LC-XL100A
 • Mã số: 11138
  Cường độ sáng: 5,000 ANSI Lumens Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EIKI | Máy chiếu EIKI LC-XL100AL
 • Mã số: 11139
  Cường độ sáng: 5.500 ANSI Lumens Độ phân giải: WXGA (1280x800)
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EIKI | Máy chiếu EIKI LC-WXL200A
 • Mã số: 11140
  Cường độ sáng: 5.500 ANSI Lumens Độ phân giải: WXGA (1280x800)
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EIKI | Máy chiếu EIKI LC-WXL200AL
 • Mã số: 11141
  Cường độ sáng: 6,000 ANSI Lumens Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EIKI | Máy chiếu EIKI LC-XL200A
 • Mã số: 11142
  Cường độ sáng: 6,000 ANSI Lumens Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EIKI | Máy chiếu EIKI LC-XL200AL
 • Mã số: 11143
  Cường độ sáng: 7,000 ANSI Lumens Độ phân giải: 1080P (1920 x...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EIKI | Máy chiếu EIKI LC-HDT700
 • Mã số: 11144
  Cường độ sáng: 8,000 ANSI Lumens Độ phân giải: 1080P (1920 x...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EIKI | Máy chiếu EIKI EIP-HDT30
 • Mã số: 11145
  Cường độ sáng: 8,000 ANSI Lumens Độ phân giải: WUXGA (1920 x...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EIKI | Máy chiếu EIKI EIP-UHS100
 • Mã số: 11146
  Cường độ sáng: 8,500 ANSI Lumens Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EIKI | Máy chiếu EIKI EIP-XHS100
 • Mã số: 11147
  Cường độ sáng: 10,000 ANSI Lumens Độ phân giải: 2K (2048 x 1080)
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EIKI | Máy chiếu EIKI LC-HDT1000
 • Mã số: 11148
  Cường độ sáng: 14,000 ANSI Lumens Độ phân giải: WUXGA (1920 x...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EIKI | Máy chiếu EIKI EIP-UJT100
 • Mã số: 11149
  Cường độ sáng: 15,000 ANSI Lumens Độ phân giải: 2K (2048 x...
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EIKI | Máy chiếu EIKI LC-HDT2000
 • Mã số: 11150
  Cường độ sáng: 16,000 ANSI Lumens Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Giá: Vui lòng gọi
   
  Máy chiếu EIKI | Máy chiếu EIKI LC-XT6
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU