Hỗ trợ kinh doanh

Ms. Linh : 0918 489 013
Ms. Lê : 0916 514 469
Ms. Tuyết : 0915 762 088
Ms. Trang : 0918 489 016
Ms. Nhi : 0918 891 771
Ms. Huệ : 028-3588 6355
Ms. Thảo : 028-3588 6355
Ms. Oanh : 0918 489 023
Ms. Phước : 0919 783 088

Hỗ trợ bảo hành kỹ thuật

(028) 73 00 20 49

Chăm sóc khách hàng

0916 287 068

Trang Chủ >> Máy quét-SCANNER >> Máy Scanner EPSON

 • Mã số: 9901
  Độ phân giải: 4800 x 4800 dpi Tốc độ quét: 12 giây/ trang
  Giá: 2.376.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON PER-V39
 • Mã số: 9902
  Tốc độ quét: 11 giây (trắng/ đen, A4, 300 dpi); 14 giây (24 bit...
  Giá: 3.216.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON Perfection V370
  Máy quét màu EPSON Perfection V370Tặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 9903
  Epson WorkForce DS-30 là máy quét A4 nhỏ, nhẹ đáp ứng mọi nhu...
  Giá: 5.640.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON DS-30
  Máy quét màu EPSON DS-30Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 9904
  Khổ giấy: Tối đa A4. Độ phân giải: 600 x 600 dpi. Tốc độ...
  Giá: 8.040.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON DS-310
  Máy quét màu EPSON DS-310Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 9905
  Tốc độ scan ở 200-300 dpi: 26ppm/52ipm. Độ phân giải: 600 dpi.
  Giá: 6.960.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON DS-410
  Máy quét màu EPSON DS-410Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 9906
  Khổ giấy: Tối đa A4. Tốc độ scan ở 200 dpi: 25ppm/ 50ipm. Độ...
  Giá: 8.760.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON DS-360W
  Máy quét màu EPSON DS-360WTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 9907
  Tốc độ quét: 30 trang/ phút, trắng/ đen; 30 trang/ phút (màu)
  Giá: 8.640.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON DS520
  Máy quét màu EPSON DS520Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 9908
  Tốc độ quét: 35 trang/ phút (trắng/ đen); 70 trang/ phút (màu)
  Giá: 9.840.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON DS530
  Máy quét màu EPSON DS530Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 9909
  Tốc độ quét: 1 mặt 25 trang A4/ phút, 2 mặt 10 trang A4/ phút
  Giá: 10.200.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON DS1630
  Máy quét màu EPSON DS1630Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 9910
  Tốc độ quét 1 mặt: 35 trang A4/phút. Tốc độ quét 2 mặt: 70...
  Giá: 12.840.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON DS-570W
  Máy quét màu EPSON DS-570WTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 9911
  Tốc độ quét 1 mặt: 45 trang A4/phút. Tốc độ quét 2 mặt: 90...
  Giá: 11.880.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON DS-770
  Máy quét màu EPSON DS-770Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 9921
  Tốc độ quét: 18 giây/ trang A4 đen, 18 giây/ trang A4 màu
  Giá: 9.528.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON PER-V600 Photo
  Máy quét màu EPSON PER-V600 PhotoTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 9922
  Tốc độ quét: 11 giây/ trang A4 đen, 14 giây/ trang A4 màu
  Giá: 18.708.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON PER-V700 Photo
 • Mã số: 9923
  Tốc độ quét: 18 trang A4 đen/ 1 phút, 12 trang màu A4/ 1 phút
  Giá: 11.520.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON GT-1500
  Máy quét màu EPSON GT-1500Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 9924
  Tốc độ quét: 27 trang A4 đen/ 1 phút, 11 trang màu A4/ 1 phút
  Giá: 19.620.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON GT-2500
  Máy quét màu EPSON GT-2500 Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 9925
  Tốc độ quét: 1 mặt 25 trang A4 đen/ 1 phút, 2 mặt 50 trang A4...
  Giá: 18.060.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét EPSON GT-S55
 • Mã số: 9926
  Tốc độ quét: 1 mặt 40 trang A4 đen/ 1 phút, 2 mặt 80 trang A4...
  Giá: 27.600.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét EPSON GT-S85
 • Mã số: 9930
  Tốc độ quét 1 mặt: 45 trang A4/phút. Tốc độ quét 2 mặt: 90...
  Giá: 26.040.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON DS-780N
 • Mã số: 9931
  Tốc độ quét 1 mặt: 65 trang A4/phút. Tốc độ quét 2 mặt: 130...
  Giá: 33.480.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON DS-860
 • Mã số: 9932
  Tốc độ quét: 25 trang/ phút (trắng/ đen, A4, 200 dpi); 25 trang/...
  Giá: 28.560.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON DS6500
 • Mã số: 9933
  Tốc độ quét: 40 trang/ phút (trắng/ đen, A4, 200 dpi); 40 trang/...
  Giá: 37.200.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON DS7500
 • Mã số: 9934
  Tốc độ quét: 4 trang/ giây (trắng/ đen), 4 trang/ giây (màu)
  Giá: 46.080.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON DS50000
  Máy quét màu EPSON DS50000Tặng ngay 400.000 đồng
 • Mã số: 9935
  Tốc độ quét: 40 trang/ phút (một mặt), 80 hình/ phút (2 mặt 1...
  Giá: 87.000.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON DS60000
  Máy quét màu EPSON DS60000Tặng ngay 400.000 đồng
 • Mã số: 9936
  Tốc độ quét: 70 trang/ phút (một mặt), 140 hình/ phút (2 mặt 1...
  Giá: 114.360.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON DS70000
 • Mã số: 9937
  Tốc độ quét: 7 giây/ trang (trắng/ đen, màu) Độ phân giải:...
  Giá: 119.520.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON Expression 11000XL
 • Mã số: 9938
  Độ phân giải: 2400 x 4800 dpi. Tốc độ quét (trắng đen/màu):...
  Giá: 133.800.000 VND
   
  Máy Scanner EPSON | Máy quét màu EPSON EXP-12000XL
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU