Tài Liệu

STT NỘI DUNG DOWNLOAD FILE
1Chương trình hỗ trợ từ xa AnyDeskAnyDesk.zip
2Chương trình hỗ trợ từ xa UltraViewer 5.0UltraViewer_setup_5.0_vi_.zip
3Chương trình hỗ trợ từ xa TeamViewer 7TeamViewer7.zip
4HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỔNG ĐÀI DLT TC-424, TC-432DLT_TC-424-432_MANUAL.pdf
5HƯỚNG DẪN XEM CAMERA TỪ ĐẦU GHI HÌNH GOLDEYE M4104HUONG DAN XEM CAMERA TU DVR GOLDEYE M4104.pdf
6HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỔNG ĐÀI SIEMENSHUONGDAN-SUDUNG-TONGDAI-SIEMENS.pdf
7HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI ADSUN FX-106, FX-208PCHDSD VA LAP TRINH TONG DAI FX106-FX208PC.zip
8HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TÍNH CƯỚC TỔNG ĐÀIHUONGDAN-SUDUNG-SOFTWARE-PABX.zip
9Hướng dẫn sử dụng và lập trình tổng đài ADSUN FX312PC-FX864PCADDSUN-FX312PC - FX864PC.pdf
10HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CAMERA VIVOTEKHUONG-DAN-CAI-DAT-CAMERA VIVOTEK.pdf
11HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM GHI HÌNH 16 KÊNH CAMERA VIVOTEKHDSD_ST3402.pdf
12HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM GHI HÌNH 32 KÊNH CAMERA VIVOTEKHDSD_ST7501.pdf
13Hướng dẫn sử dụng điện thoại Panasonic KX-T2371KX-T2371.pdf
14Hướng dẫn sử dụng điện thoại Panasonic KX-T2373KX-T2373.pdf
15Hướng dẫn sử dụng điện thoại Panasonic KX-T2375KX-T2375.pdf
16Hướng dẫn sử dụng điện thoại Panasonic KX-TS600KX-TS600.pdf
17Hướng dẫn sử dụng điện thoại Panasonic KX-TSC11KX-TSC11.pdf
18Hướng dẫn sử dụng điện thoại Panasonic KX-TC2100KX-TC2100.pdf
19Hướng dẫn sử dụng điện thoại Panasonic KX-TC2101KX-TC2101.pdf
20Hướng dẫn sử dụng điện thoại Panasonic KX-TG1100KXTG1100.pdf
21Hướng dẫn sử dụng điện thoại Panasonic KX-TG1102KXTG1102.pdf
22Hướng dẫn sử dụng điện thoại Panasonic KX-TG7100KXTG7100.pdf
23Hướng dẫn sử dụng điện thoại Panasonic KX-TG7102KXTG7102.pdf
24Hướng dẫn sử dụng điện thoại Panasonic KX-TG7120KXTG7120.pdf
25Hướng dẫn sử dụng điện thoại Panasonic KX-TG8100KXTG8100.pdf
26Hướng dẫn sử dụng điện thoại Panasonic KX-TG8200KXTG8200.pdf