Hỗ trợ | Điện thoại IP

Làm thế nào tôi có thể gọi điện thoại đi nước ngoài với giá rẻ nhất ?
Để gọi điện thoại đi nước ngoài với giá rẻ nhất. Bạn cần trang bị :
- Một đường truyền Internet
- Một điện thoại IP
- Thẻ gọi điện thoại internet

Công ty tôi đã có tổng đài Panasonic KX-TES824, làm thế nào để có thể gọi điện thoại đi nước ngoài với giá rẻ nhất ?

Để gọi điện thoại đi nước ngoài với giá rẻ nhất. Công ty bạn cần trang bị :
- Một đường truyền Internet
- Một bộ ATA chuyển đổi Voice sang IP
- Thẻ điện thoại internet